Rádiológia

 • Röntgenologické pracovisko
 • Röntgenologické pracovisko
 • Rádiológia

  Na rádiologickom pracovisku sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti využívajú pomocné vyšetrovacie diagnostické výkony za pomoci ionizačného žiarenia.

  Personál:
  RDG + SONO: MUDr. Frlička Peter, MUDr. Kaššayová Daniela, MUDr. Uhrínová Eva, MUDr. Plachá Aneta, Dostálová Anna, Kosa František
  Echokardiografické vyšetrenie: MUDr. Golas František, Šubová Iveta

  RDG + SONO, umiestnenie: prízemie, tel. 041 / 5042 114

  Echokardiografické vyšetrenie, umiestnenie: 2. poschodie, tel. na objednávanie: 041 /5042 205

  Gynekologické SONO, umiestnenie: 1. poschodie – gynekologická ambulancia, tel. 041 / 5042 208
  e-mail: gynekologia@medcentrum.sk

  Ordinačné hodiny:
  Pondelok – Piatok:
  7:00 – 15:00 hod.

 • Druhy výkonov

  • základné a špeciálne projekcie na skelet
 • Ultrazvukové vyšetrenie

  Na ultrazvukové vyšetrenie sa objednáva telefonicky alebo osobne, kedy sú podané presné informácie o mieste, času a príprave na vyšetrenie. Statimové vyšetrenia sa realizujú ihneď na požiadanie.
  Na základe využitia ultrazvukového vlnenia sa vyšetruje morfológia telesných orgánov a štruktúr.

  Druhy výkonov

  • echokardiografia
  • abdomen
  • obličky (urotrakt)
  • konkrétny orgán
  • lymfatické uzliny
  • štítna žľaza
  • skrótum
  • prsníky
  • tumorózne útvary
  • cievy
  • mäkké časti
 • Ultrazvukové gynekologické vyšetrenia + tehotné ženy

  Na tejto ambulancii sa vykonáva ultrazvukové vyšetrenie gravidným ženám počas tehotenstva. Je to prenatálne skríningové vyšetrenie zamerané hlavne na vyšetrenie šijového prejasnenia a vylúčenie prítomnosti a vývoja hrubých vývojových chýb plodu. Počas vyšetrenia lekár realizuje merania plodu, ktoré sa zapisujú a z nich sa stanoví konkrétny záver ultrazvukového vyšetrenia. Na základe týchto údajov sa žene realizujú ďalšie potrebné vyšetrenia v rámci tehotenskej poradne. Gynekologické vyšetrenie u žien pri preventívnych gynekologických prehliadkach, pri rôznych gynekologických ochoreniach.

  Druhy merania plodov

  • akcia – pohyby
  • FHR (frekvencia srdcovej akcie)
  • CRL (temeno – kostrčová vzdialenosť)
  • NT (šijové prejasnenie)
  • NB (nosová kostička)
  • pomer gestačného a vypočítaného týždňa tehotenstva
  • TP (termín pôrodu)
  • Gynekologickou sondou (vaječníky, maternica – uterus)
 • Kardiologická ambulancia
 • Kardiologická ambulancia
 • Kardiologická ambulancia
 • Kardiologická ambulancia
 • Kardiologická ambulancia