O nás

Poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. • Žilina

Poliklinika garantuje vysokú odbornosť všetkých svojich zdravotníckych pracovníkov, včasnú a presnú diagnostiku a okamžitú liečbu s využitím najmodernejšej prístrojovej techniky v moderných inovovaných priestoroch, ktoré spĺňajú prísne kritéria hygienických noriem moderného poliklinického pracoviska.

Erudovanosť a odbornú úroveň našich lekárov reprezentujú dosiahnuté stupne atestačných odborností a certifikáty udeľované na určité vysoko špecializované liečebné postupy a diferenciálno – diagnostické metodiky. Naši lekári sa prezentujú na odbornom poli publikačnou činnosťou. Ich publikácie boli doporučené ako doplnková študijná literatúra pre študentov lekárskych fakúlt.Lekári sa zúčastňujú odborných seminárov a školení nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Mnohí sa prezentujú aktívnou účasťou. Dôraz sa kladie aj na odborný rast stredného zdravotného personálu, ktorí tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexnosti poskytovaných služieb.

 • Zdravotná starostlivosť je garantovaná všeobecnými lekármi na ambulanciách všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbornostiach:

  • všeobecné lekárstvo a dorastové lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo

  Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):

  • odbor klinickej biochémie
  • odbor rádiodiológia a sonografia
  • odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • odbor funkčná diagnostika
  Budova
 • Zdravotná starostlivosť je garantovaná lekármi špecialistami na ambulanciách špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbornostiach:

  • vnútorné lekárstvo (internista)
  • neurológia
  • psychiatria
  • chirurgia
  • ORL – otorinolaryngológia (krčné, nosné, ušné)
  • foniatria
  • ortopédia
  • oftalmológia (očné)
  • dermatovenerológia (kožné)
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergiológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia, hepatológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (cukrovka)
  • kardiológia
  • osteológia
  • ftizeológia a pneumológia
  • pracovné lekárstvo
  • urológia
  • endokrinológia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická onkológia
  • gastroenterologická chirurgia
  • angiológia
  • osteodenzitometria
  • certifikovaná pracovná činnosť ultrasonografia v gynekológii a pôrodníctve