Čerpanie eurofondov

Modernizácia polikliniky Medcentrum, s.r.o.

MEDCENTRUM, s.r.o. podpísala v marci 2015 s Ministerstvom zdravotníctva SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu polikliniky, s podporou Európskej únie. Projekt je spolufinancovaný z ERDF.

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR

Názov projektuRekonštrukcia a modernizácia polikliniky MEDCENTRUM, s.r.o.
Operačný programZdravotníctvo
Prioritná osPodpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
OpatrenieRekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Cieľ projektuSkvalitnenie poskytovania služieb verejného zdravotníctva pre občanov a návštevníkov spádovej oblasti žilinského okresu
Špecifické ciele projektuSkvalitnenie kvality a komfortu priestorov polikliniky pre poskytovanie služieb verejného zdravotníctva s dôrazom na osoby so sťaženými schopnosťami pohybu
Modernizácia prístrojového vybavenia ambulancií so zameraním sa na zvýšenie prevencie pred ochoreniami "skupiny 5"
Modernizácia IKT infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti s ochranou osobných údajov pacientov
PrijímateľMEDCENTRUM, s.r.o.
Miesto realizácie projektuJ. Milca 33, 010 01 Žilina
Doba realizácie projektu03/2015 – 08/2015
Výška poskytnutého finančného príspevku822 824,82 €
Riadiaci orgánMinisterstvo zdravotníctva SR

Dokumenty na stiahnutie