Telefónny zoznam – manažment

Vedenie spoločnosti

Manažmentmeno a priezviskotelefóne-mail
Riaditeľ, konateľ spoločnostiMUDr. Miroslav Kmeť, MPH, MBA041 / 5042 400
Asistentka riaditeľaIng. Janka Večeríkovátel.: 041 / 5042 401
fax: 041 / 5042 500
Prevádzkovo - ekonomický námestníkIng. Darina Brezianská041 / 5042 402

Administratíva

Administratívameno a priezviskotelefóne-mail
Hlavná sestraMária Giabelová041 / 5042 403
Prevádzkový úsekKatarína Sýkorová
Jana Čerňanová
041 / 5042 404
041 / 5042 405


Prevádzkový úsek – skladKatarína Sýkorová041 / 5042 411
Ekonomický úsek – učtáreňIveta Chobotová041 / 5042 406
Ekonomický úsek – PAM – pokladňaAdriana Hvizdáková041 / 5042 408
Vedúci lekár pracovnej zdravotnej službyMUDr. Mojmír Vrlík, CSc.041 / 5042 405
Verejní zdravotníciMgr. Jana Jarabicová
Mgr. Lucia Jelšovková
041 / 5042 410
Správca ITIng. Ján Šaradín041 / 5042 409