Certifikát pre systém manažérstva

MEDCENTRUM, s.r.o. od 27.2.2009 spĺňa podmienky systému manažérstva kvality v súlade s EN ISO 9001:2000.

Poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. bola recertifikovaná v súlade s EN ISO 9001:2015.

Certifikát ISO 9001