Telefónny zoznam – ambulancie

Ambulanciaposchodietelefón
Pediatrická neurológia2041 / 5042 200
Sono 12041 / 5042 300
Sono 22041 / 5042 317
Sono 32041 / 5042 302
Stomatologická ambulancia (3)2041 / 5042 308
Denzitometrická ambulancia2041 / 5042 314
Gastroenterológia a digestívna endoskopia2041 / 5042 307, 5042 306
Neurologická ambulancia (1)2041 / 5042 310
Neurologická ambulancia (2)2041 / 5042 313
Neurologická ambulancia (4)2041 / 5042 200
Urologická ambulancia2041 / 5042 318
Ambulancia všeobecného lekára (1)1041 / 5042 201
Ambulancia všeobecného lekára (2)1041 / 5042 202
Ambulancia všeobecného lekára (3)1041 / 5042 204
Interná a osteologická ambulancia č. 11041 / 5042 205
Interná ambulancia č. 31041 / 5042 202
Oftalmologická ambulancia1041 / 5042 304
Alergologická ambulancia1041 / 5042 207
Gynekologická ambulancia1041 / 5042 208
Rehabilitačná ambulancia1041 / 5042 209
ORL ambulancia (krčné, nosné, ušné)1041 / 5042 210
Dermatovenerologická ambulancia č.11041 / 5042 211
Dermatovenerologická ambulancia č.21041 / 5042 203
Chirurgická ambulanciaprízemie041 / 5042 110
Ortopedická ambulanciaprízemie041 / 5042 112
Hematológia a klinická biochémiaprízemie041 / 5042 116
Rádiologická ambulancia (RTG)prízemie041 / 5042 114
Fyziatricko - rehabilitačné odd.: elektroliečbasuterén041 / 5042 150
Fyziatricko - rehabilitačné odd.: vodoliečbasuterén041 / 5042 151
Fyziatricko - rehabilitačné odd.: telocvičňasuterén041 / 5042 152

Každému pracovisku môžete zasielať fax na číslo 041/5042 500 okrem oddelenia hospodársko – technická správa. Do faxu nezabudnite uviesť názov pracoviska, ktorému je fax adresovaný.

Externé ambulancie – Vrútky, Martin, Čadca, Turzovkatelefóne-mail
Ambulancia všeobecného lekára (4) – Vrútky043 / 4131 286
Ambulancia všeobecného lekára (5) – Čadca041 / 4335 493
Neurologická ambulancia – Martin043 / 4300 003
Interná ambulancia – Turzovka041 / 4353 194