Telefónny zoznam – ambulancie

Ambulanciaposchodietelefón
Pediatrická neurológia2041 / 5042 200
Sono 12041 / 5042 300
Sono 22041 / 5042 317
Sono 32041 / 5042 302
Ambulancia zubného lekárstva č.12041 / 5042 301
Denzitometrická ambulancia2041 / 5042 314
Gastroenterologická ambulancia2041 / 5042 307
Neurologická ambulancia č.12041 / 5042 310
Neurologická ambulancia č.22041 / 5042 313
Ambulancia pediatrickej neurológie2041 / 5042 200
Urologická ambulancia2041 / 5042 318
Všeobecná ambulancia pre dospelých č.11041 / 5042 201
Všeobecná ambulancia pre dospelých č.21041 / 5042 202
Všeobecná ambulancia pre dospelých č.31041 / 5042 204
Ambulancia vnútorného lekárstva - interná a osteologická ambulancia č.11041 / 5042 205
Ambulancia vnútorného lekárstva - interná ambulancia č.21041 / 5042 202
Oftalmologická ambulancia1041 / 5042 304
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie1041 / 5042 207
Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia1041 / 5042 208
Rehabilitačná ambulancia1041 / 5042 209
Otorinolaringologická ambulancia (krčné, nosné, ušné)1041 / 5042 210
Ambulancia dermatovenerológie č.11041 / 5042 211
Ambulancia dermatovenerológie č.21041 / 5042 203
Chirurgická ambulanciaprízemie041 / 5042 110
Ortopedická ambulanciaprízemie041 / 5042 112
Klinická biochémiaprízemie041 / 5042 116
Rádiológia (RTG)prízemie041 / 5042 114
Fyziatricko - rehabilitačné odd.: elektroliečbasuterén041 / 5042 150
Fyziatricko - rehabilitačné odd.: vodoliečbasuterén041 / 5042 151
Fyziatricko - rehabilitačné odd.: telocvičňasuterén041 / 5042 152

Každému pracovisku môžete zasielať fax na číslo 041/5042 500 okrem oddelenia hospodársko – technická správa. Do faxu nezabudnite uviesť názov pracoviska, ktorému je fax adresovaný.

Externé ambulancie – Vrútky, Martin, Čadca, Turzovkatelefóne-mail
Všeobecná ambulancia pre dospelých Vrútky043 / 4131 286
Všeobecná ambulancia pre dospelých Čadca041 / 4335 493
Neurologická ambulancia – Martin043 / 4300 003
Ambulancia vnútorného lekárstva - interná ambulancia Turzovka041 / 4353 194