Klinická biochémia

 • Oddelenie klinickej biochémie
 • Oddelenie klinickej biochémie
 • Oddelenie klinickej biochémie

  Je zameraná na biochemické a hematologické vyšetrenia.

 • Personál:
  Krištofová Anna – laborant
  Polláková Zdenka – laborant

  umiestnenie: prízemie
  tel.: 041 / 5042 116
  e-mail: okb@medcentrum.sk

  Pracovná doba:
  Pondelok – Piatok:
  7:00 – 15:00 hod.

Druhy výkonov

  • BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA – glukóza, močovina, kreatinín, kyselina močová, bielkoviny albumín, bilirubín celkový, AST, ALT, ALP GMT, Cholesterol, Triglyceridy, HDL – cholesterol, S- AMS, CK, Fe, Ca, Mg, Cl, P, glykemický profil, glukózo – tolerančný test, Na, K, močový sediment, LDL – cholesterol, rizikový index
  • HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA – krvný obraz, absolútny počet eozinofilov, tromboplastínový čas – Quickov test, krvný obraz – diferencovaný
 • Oddelenie klinickej biochémie