Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia

Komplexná starostlivosť o pacientov s poruchami centrálneho, periférneho nervového systému, postavenie diagnózy na podklade klinického vyšetrenia, anamnézy posúdenia morfológie, zhodnotenie rtg, MR, CT nálezov cielených na chorobnú oblasť. Realizácia a zhodnotenie funkčných porúch CNS pomocou EEG.

 • Druhy výkonov

  •  zhodnotenie životosprávy, cielená p.o. liečba
  • intra muskulárna liečba
  • subkutánna liečba
  • intravenózna liečba
  • infúzna liečba
  • aplikácia depotných kortikoidov
  • liečba mäkkou mobilizáciou blokovaných segmentov
  • pri SM – kvantifikácia hĺbky postihnutia pomocou tzv. Karteského škály
  • pri m. Alzheimer – kvantifikácia (,, Mini Mental State Exams“)
  • rady u tehotných žien s ochoreniami (Migrény, epilepsie)
  • rady príbuzným u pacientov s demenciou, po CPM, so svalovou asteniou (myastenia gravis)
  • konzultácie vyšších interdisciplinárnych pracovísk (NCH, Neurológia, Imunológia, Detská neurológia, Plastická chirurgia, Špeciálne pracoviská pre poruchy pohybov pre svalové ochorenia)
 • Oznam:
  Ambulancia je dočasne neobsadená.
  O zmene budeme informovať.