Denzitometria

 • Ostelogická ambulancia
 • Ostelogická ambulancia
 • Denzitometria

  Denzitometria je štandardné diagnostické vyšetrenie včasnej diagnostiky osteoporózy a stanovenie rizika zlomenín, ktoré trvá len niekoľko minút. Jedná sa o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného rtg vyšetrenia je dávka ožiarenia zanedbateľná. Pri vyšetrení sa meria hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín (horný koniec stehennej kosti, driekové stavce a oblasť predlaktia). Na základe diagnostiky odborný lekár vyhodnotí výsledky a v prípade potreby stanoví liečbu, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty a tiež aby sa znížilo riziko zlomenín.

 • Personál:
  sestra: Nágeľová Lucia

  umiestnenie: 2. poschodie
  tel.: 041 / 5042 314