Ambulancia vnútorného lekárstva – interná ambulancia Turzovka

Ambulancia vnútorného lekárstva – interná ambulancia Turzovka

Je odborná špecializovaná ambulancia sa zameraním sa na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení vnútorných orgánov, vrátane predoperačných vyšetrení pred plánovanými operačnými výkonmi.

 • Druhy výkonov

  • odber biologického materiálu (krv, moč, výtery) a vyhodnotenie
  • EKG s vyhodnotením
  • fyzikálne vyšetrenie pacienta vrátane merania TK a odobratia anamnézy
  • podanie i.v., i.m., s.c. liečby
  • vyhotovenie lekárskej správy
 • Personál:
  lekár: MUDr. Grochal Peter
  sestra: Bc. Šidlíková Alojzia

  tel.: 041 / 4353 194
  e-mail: turzovka@medcentrum.sk

  Ordinačné hodiny:
  Pondelok – Piatok:
  7:00 – 15:00 hod.