Nadštandardná zdravotná starostlivosť

 • Skloterapia
 • Skleroterapia kŕčových žíl

  Čo je skleroterapia?

  Skleroterapia je rozšírená metóda liečby kŕčových žíl a teleangiektázií („metličiek“), pri ktorej sa do cievok aplikuje látka nazývaná sklerotizačný roztok.

  Celý článok

Nadštandardná zdravotná starostlivosť predstavuje ponuku širokého spektra diagnosticko – preventívnych prehliadok. Preventívna starostlivosť o zdravie občana predstavuje popredné miesto v zdravotnej politike vyspelých štátov sveta. Predchádzaním a včasnou diagnostikou srdcovocievnych a nádorových ochorení sa znižujú finančné náklady na liečbu týchto ochorení. Skvalitňuje sa životný štandard obyvateľstva.

Prevencia je skutočne lacnejšia než liečba !

Zamestnanci Polikliniky s cieľom zistiť aktuálny zdravotný stav klienta a v predstihu zistiť prípadné zdravotné riziká, ponúkajú vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti komplexnejšieho prístupu ku preventívnym prehliadkam zo zákona zabezpečovanými zdravotnými poisťovňami, ako aj vzhľadom na prieskum trhu, nasledovné:

 • Základné prehliadky

  Preventívne prehliadky si žiadateľ nakombinuje podľa toho, či ide o muža alebo o ženu, a v akom rozsahu je preventívna prehliadka pre žiadateľa zaujímavá.

  • BASIC (základná úroveň)
  • MEDIUM (stredná úroveň)
  • HIGHT (vysoká úroveň)
  • MARS (pre pánov)
  • VENUŠA (pre dámy)
 • Špeciálne prehliadky

  Špeciálne prehliadky si žiadateľ volí podľa svojej potreby v akom rozsahu je preventívna prehliadka pre žiadateľa zaujímavá. Je možné absolvovať v priebehu roka všetky vyšetrenia s podmienkou dvojmesačných odstupov medzi špeciálnymi prehliadkami.

  • ASTRA (zamerané na vyšetrenie chrbtice a skeletu)
  • RUŽA (zamerané na stres a psychiku)
  • HOREC (zamerané na alergiu a odolnosť organizmu)
  • NARCIS (zamerané na odhaľovanie zhubných nádorov)
  • LOTOS (zamerané na odhalenie včasnej aterosklerózy)
  • IRIS (zamerané na zmyslové vyšetrenia)
 • Rehabilitačno – relaxačné ambulantné procedúry

  Produkty si žiadateľ volí voľným výberom podľa záujmu alebo so zameraním na postihnutú oblasť. Na požiadanie alebo podľa potreby je možné odborné vyšetrenie na ambulancii FBLR lekárom špecialistom za úhradu.

  • ALFA (zamerané na ochorenia chrbtice a krížov)
  • BETA (zamerané na koxartrózu)
  • GAMMA (zamerané na nadváhu)
  • DELTA (zamerané na celulitídu)
  • EPSILON (zamerané na elimináciu stresu)
 • Ponukový list

  • základné prehliadky
  • špeciálne prehliadky
  • rehabilitačno – relaxačné procedúry (ponuku zašleme na požiadanie)
  • výkon pracovnej zdravotnej služby (na základe dohodnutej konkrétnej špecifikácie)

Po absolvovaní prehliadky každý klient obdrží výsledok prehliadky formou písomnej správy, kde naši lekári garantujú objektívne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a objektívne zhodnotenie doplnkových laboratórnych vyšetrení.

Po absolvovanej prehliadke bude klient zaradený do databázy MEDCENTRUM, s.r.o., ktoré mu garantuje pravidelnosť ďalších kontrol na základe diagnostického záveru. Klient bude naďalej pod stálou kontrolou odborníkov – zdravotníckych pracovníkov.

Urobte pre svoje zdravie viac, ako tí druhí !

Skladbu preventívnej prehliadky je možné vyskladať flexibilne podľa záťaže jednotlivých orgánových systémov klienta, podľa individuálnej predstavy, požiadavky a zhodnotenia profesiogramu, resp. profesného zaťaženia. Cieľom tejto prehliadky je zistiť aktuálny zdravotný stav klienta s možnosťou včasného záchytu prípadných zdravotných rizík a anomálií vychyľujúcich sa od štandardných hodnôt a výsledkov.

Konkrétna prehliadka časovo predstavuje jednodňový cyklus všetkých vyšetrení. Začiatok je o 7.00 hod. nalačno (odbery biologického materiálu) Rtg vyšetrenie, sonografické vyšetrenie a následné odborné vyšetrenia. Záver pozostáva v zhodnotení výsledkov jednotlivých vyšetrení a vystavenia záverečnej správy.