Gastroenterologická ambulancia

 • Ambulancia gastroenterologie a digestívnej endoskopie
 • Ambulancia gastroenterologie a digestívnej endoskopie
 • Gastroenterologická ambulancia

  Na gastroenterologickej ambulancii poskytujeme komplexnú špecializovanú starostlivosť pacientom s ochoreniami tráviacej sústavy v rámci  diferenciálnej diagnostiky a liečby, dispenzárne sledovanie a preventívnu starostlivosť v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

  V dopoludňajších hodinách sa okrem odberov krvi a biologického materiálu vykonávajú prevažne endoskopické vyšetrenia pacientov (diagnostické, dispenzárne, preventívne vyšetrenia) s následným určením diagnózy a  adekvátneho liečebného postupu pri danom ochorení.

  V popoludňajších hodinách sa vykonávajú prvovyšetrenia a kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením odobratých laboratórnych testov a histologických výsledkov. Život ohrozujúce stavy (napr. krvácanie tráviacej rúry) sa vyšetrujú prednostne.

 • Personál:
  lekár: MUDr. Mišutková Jana
  sestry: Halúsková Mária, Bc. Bugáňová Gabriela

  umiestnenie: 2. poschodie
  tel.: 041 / 5042 307
  e-mail: gastro@medcentrum.sk

  Ordinačné hodiny:
  Pondelok – Štvrtok:
  7:00 – 15:00 hod.

  Pacienti sa objednávajú osobne na odporučenie OL s celou dokumentáciou v popoludňajších hodinách od 13:30 do 14:30.
  Pacientov, ktorí už boli vyšetrovaní iným gastroenterológom, neberieme.

Druhy výkonov

 • gastrofibroskopia – endoskopické vyšetrenie hornej časti tráviacej rúry vrátane biopsií, endoskopickej polypektómie, extrakcie cudzích telies, hemostázy
 • kolonoskopia – endoskopické vyšetrenie hrubého čreva vrátane biopsií, endoskopickej polypektómie a pod.
 • edukácia pacientov pri vybraných diagnózach