Gastroenterologická ambulancia

 • Ambulancia gastroenterologie a digestívnej endoskopie
 • Ambulancia gastroenterologie a digestívnej endoskopie
 • Gastroenterologická ambulancia

  Na gastroenterologickej ambulancii poskytujeme komplexnú špecializovanú starostlivosť pacientom s ochoreniami tráviacej sústavy v rámci  diferenciálnej diagnostiky a liečby, dispenzárne sledovanie a preventívnu starostlivosť v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

  V dopoludňajších hodinách sa okrem odberov krvi a biologického materiálu vykonávajú prevažne endoskopické vyšetrenia pacientov (diagnostické, dispenzárne, preventívne vyšetrenia) s následným určením diagnózy a  adekvátneho liečebného postupu pri danom ochorení.

  V popoludňajších hodinách sa vykonávajú prvovyšetrenia a kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením odobratých laboratórnych testov a histologických výsledkov. Život ohrozujúce stavy (napr. krvácanie tráviacej rúry) sa vyšetrujú prednostne.

 • umiestnenie: 2. poschodie
  tel.: 041 / 5042 307

  OZNAM:
  Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru lekára ambulancia
  v súčasnosti svoje služby neposkytuje. O obnovení činnosti ambulancie budeme informovať.

Druhy výkonov

 • gastrofibroskopia – endoskopické vyšetrenie hornej časti tráviacej rúry vrátane biopsií, endoskopickej polypektómie, extrakcie cudzích telies, hemostázy
 • kolonoskopia – endoskopické vyšetrenie hrubého čreva vrátane biopsií, endoskopickej polypektómie a pod.
 • edukácia pacientov pri vybraných diagnózach