Oftalmologická ambulancia

 • Oftalmologická ambulancia
 • Oftalmologická ambulancia
 • Oftalmologická ambulancia

  Oftalmologická ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť pacientom s očnými ochoreniami. Vykonáva preventívne očné vyšetrenia, vyšetrenia so zameraním na diagnostiku a liečbu očných chorôb, ošetrovanie drobných úrazov oka.

 • umiestnenie: 1. poschodie
  tel.: 041 / 5042 304
  e-mail: ocne@medcentrum.sk

Druhy výkonov

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, podľa potreby aj s určením refrakcie a predpisu korekcie
 • meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonomerom event. Schiotzovým tonomerom
 • vyšetrenie predného segmentu na štrbinovej lampe
 • vyšetrenie farbocitu
 • vyšetrenie očného pozadia
 • gonioskopia – vyšetrenie komorového uhla
 • vyšetrenie zorného poľa perimetrom