Ambulancia vnútorného lekárstva – interná a osteologická ambulancia č.1

 • Interná ambulancia
 • Interná ambulancia
 • Ambulancia vnútorného lekárstva – interná a osteologická ambulancia č.1

  Objednávanie na plánované interné a osteologické vyšetrenia je možné len telefonicky na č.tel.: 041/5042 205.

  Je odborná špecializovaná ambulancia sa zameraním sa na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení vnútorných orgánov, vrátane predoperačných vyšetrení pred plánovanými operačnými výkonmi.

 • Personál:
  lekár: MUDr. Bollová Dagmar
  sestra: Šteffeková Edita

  umiestnenie: 1. poschodie
  tel.: 041 / 5042 205

  Ordinačné hodiny:
  Pondelok – Piatok:
  7:00 – 15:00 hod.

 • Druhy výkonov

  • odber biologického materiálu (krv, moč, výtery) a vyhodnotenie
  • EKG s vyhodnotením
  • fyzikálne vyšetrenie pacienta vrátane merania TK a odobratia anamnézy
  • podanie i.v., i.m., s.c. liečby
  • vyhotovenie lekárskej správy
 • Interná ambulancia