Vojtova metóda

Vojtova metóda

Milé mamičky,

poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. otvorila od 01.10.2017 v zrekonštruovaných priestoroch pre najmenších pacientov žilinského regiónu pracovisko tzv. Vojtovej metódy zameranej na liečbu oneskoreného psychomotorického vývoja detí, bez čakacích lehôt s termínom vybavenia v jeden deň. Pracovisko sa nachádza v suteréne polikliniky oproti vchodu , tel. č. +421 41 5042 152.

  • Vojtova metóda
  • Vojtova metóda

Vojtova metóda bola v prvej polovici 20. storočia vyvinutá primárne na liečbu oneskoreného psychomotorického vývoja detí. Vojtova terapia – liečba pomocou rehabilitácie, pomáha pohybovo nezrelým deťom. Môžeme si ju priblížiť tak, že táto metóda sa snaží oživiť spiace svaly a pripomenúť mozgu ich existenciu. S postupom času však tento súbor cvičebných techník našiel svoje uplatnenie aj pri liečbe detskej mozgovej obrny, poúrazových stavov, skolióz, rázštepu chrbtice a neurologických ochorení. Stala sa tak v súčasnosti vhodnou nielen pre najmenších pacientov, ale i pre väčšie deti, či dospelých. Táto metóda má dva aktivačné modely: reflexné otáčanie a reflexné plazenie (tzv. lokomóciu), snahou je vyvolať pohyb.

Podstata Vojtovej metódy spočíva v stimulácii centrálneho nervového systému prostredníctvom tlaku na reflexné body tak, aby sa aktivoval pohybový aparát a aby sa obnovili vrodené svalové vzorce, ktoré umožňujú kvalitný postoj a chôdzu pacienta. Vojtova aktivačná terapia sa snaží podnietiť CNS, a tým odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly. Táto metóda má dva aktivačné modely: reflexné otáčanie a reflexné plazenie (tzv. lokomóciu), snahou je vyvolať pohyb.

Okrem pohybovej aktivity dochádza pri cvičení aj k podporovaniu svalov brušnej steny, ku pravidelnému hlbokému dýchaniu, k pozitívnej stimulácii nervových centier, ako i celkovému zlepšeniu a posilneniu pohybového ústrojenstva.

Centrálna koordinačná porucha sa totiž nedá liečiť liekmi a k zlepšeniu stavu „samo od seba“ neprichádza. Doporučuje sa aj kombinácia Vojtovej metódy s inými rehabilitačnými metódami (napr. Bobathova metóda), pomáha aj plávanie a hydromasážne vane.

Poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní v SR aj v činnosti tejto liečebnej rehabilitácie.

  • Vojtova metóda
  • Vojtova metóda
Posted in: