Certifikát pre systém manažérstva

MEDCENTRUM, s.r.o. od 27.2.2009 spĺňa podmienky systému manažérstva kvality v súlade s EN ISO 9001:2000.

Dňa 17.08.2012 bola Poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. recertifikovaná v súlade s EN ISO 9001:2008.

Certifikát ISO 9001