Všeobecná ambulancia pre dospelých č.3

 • Všeobecná ambulancia pre dospelých č.3

  Na všeobecnej ambulancii poskytujeme všeobecnú lekársku starostlivosť poistencom, ktorí majú uzavretú dohodu s ambulanciou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Súčasťou tejto starostlivosti sú preventívne prehliadky.

  Personál:
  lekár: MUDr. Gulová Ľudmila
  lekár: MUDr. Bašo Arnold
  sestra: Uríková Lenka

  umiestnenie: 1. poschodie
  tel.: 041 / 5042 204
  e-mail: zilina2@medcentrum.sk

  Ordinačné hodiny:
  Pondelok – Piatok:
  6:30 – 14:30 hod.

 • Všeobecná ambulancia

Druhy výkonov

 • komplexné vyšetrenie pacienta v rámci preventívnej prehliadky (získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o množných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy, sústredí sa na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav povinných očkovaní – tetanus a pod. nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi)
 • súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby, pacient absolvuje hematologické, biochemické vyšetrenia krvi a moču, EKG
 • pri akútnych ochoreniach zistí anamnézu a odosiela na špecializované vyšetrenie