Gynekologická ambulancia

 • Gynekologická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia

   Na gynekologickej ambulancii poskytujeme špecializovanú staroslivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami, diagnostickými a liečebnými postupmi. Ambulancia  sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou (aktívnym a pravidelným sledovaním niektorých gynekologických ochorení a stavov), fyziologickým (normálnym) a patologickým (chorobným) priebehom ťarchavosti. Podľa potreby zaisťuje konziliárne vyšetrenie na iných odborných ambulanciách, odosiela pacientky na hospitalizáciu.

 • Personál:
  lekár: MUDr. Zachar Ľudovít
  lekár: MUDr. Klačko Daniel
  sestra: Mgr. Vicenová Martina

  umiestnenie: 1. poschodie
  tel.: 041 / 5042 208

  Ordinačné hodiny:
  Pondelok – Piatok:
  7:00 – 15:00 hod.

 • Druhy výkonov

  • očkovanie proti vírusu HPV
  • odstraňovanie polypov (výrastkov) na čapíku maternice
  • zavádzanie a odstraňovanie vnútromaternicových a antikoncepčných a hormonálnych teliesok
  • zhotovovanie a vyhodnocovanie kardiotokografického záznamu u ťarchavých žien
 • Gynekologická ambulancia