Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení je od 2.10.2023 otvorená nová ambulancia.
Nachádza sa na prízemí, tel. č. 041/5042 112.

 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

  Na tomto oddelení poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom sa širokou škálou ochorení – diagnóz, pričom k ich liečbe a prevencií sú využívané fyzikálne podnety, ktoré pozitívne pôsobia na organizmus. Ide hlavne o kinezioterapiu, elektroterapiu, balneoterapiu, termoterapiu, hydroterapiu a fototerapiu. Na oddelení sa snažíme zabezpečiť v rámci liečby čo najrýchlejšiu adaptáciu pacienta do bežného života, skvalitnenie jeho zdravotného komfortu, poprípade prevenciou predchádzať zdravotným komplikáciám.

 • Personál – FRO oddelenie:
  Moravčíková Jarmila – fyzioterapeut
  Drvárová Daniela – fyzioterapeut
  Porubčanská Viera – fyzioterapeut
  Rybárová Renáta – fyzioterapeut
  Mgr. Paček Filip – fyzioterapeut
  Báliová Veronika – fyzioterapeut
  Stráňavová Klára – masér
  Rentka Roman – masér
  Gašpieriková Vanesa – masér
  Buchtincová Zuzana – fyzioterapeut
  Majerníková Zuzana – fyzioterapeut

  umiestnenie: suterén
  recepcia: 041 / 5042 301
  elektroliečba: 041 / 5042 150
  vodoliečba: 041 / 5042 151
  telocvičňa: 041 / 5042 308
  telocvičňa Vojtova: 041 / 5042 152

 • Elektroliečba

  • aplikácia elektrických prúdov (galvanické, interferenčné, Träbertové, TENS a iné)
  • aplikácia ultrazvuku
  • aplikácia elektro – magnetu
  • aplikácia svetla (polarizované, UV, IPR, Laser)
  • prístrojová trakcia
 • Vodoliečba

  • aplikácia parafínových lokálnych zábalov
  • aplikácia parafangových lokálnych zábalov
  • vírivé kúpele (celkové, čiastočné)
  • hydrokinezioterapia
 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Telocvičňa

 • vyšetrenie pacienta (goniometria, svalový test, funkčné svalové zmeny, hypermobilita, pohybový rozsah na chrbtici, obvody, dĺžky končatín atď.)
 • stanovenie rehabilitačného plánu a programu
 • využitie metodík liečebnej telesnej výchovy (Bobath, Mojžišova, Proprioceptíva – neuromuskulárna facilitácia, McKenzie, mobilizácia periférnych kĺbov, manuálna trakcia, aktívne a pasívne rezistované cvičenie, atď.)
 • cielená inštruktáž pri vertebrogenných ochoreniach, amputáciách, patologických pohybových stereotypoch, inkontinencií, respiračných a iných ochoreniach
 • pomocou moderných prístrojov, náradia a náčinia dosiahnuť zväčšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov, zvýšenie svalovej sily, zlepšenie celkovej kondície pacienta
 • ručné masáže (klasické, reflexné)
 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Lymfodrenáž

 • poskytujeme manuálnu lymfatickú masáž pri:
 • – lymfedéme
 • – cievnej nedostatočnosti
 • – po operáciách onkologického charakteru
 • – po úrazoch, pri ktorých došlo k poškodeniu cievneho systému
 • prístrojovú lymfatickú masáž