EEG pracovisko

 • Neurologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • EEG pracovisko

  Elektroencefalografia (skrátene EEG), je neurologická vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej je možné sledovať aktivitu mozgu. EEG vyšetrenie je dobrým pomocníkom pri diagnostike epilepsie. Umožňuje totiž epileptické záchvaty rozlíšiť od iných chorôb, ako sú napríklad poruchy pohybu, niektoré typy migrén alebo záchvaty s inou ako epileptickou príčinou. EEG vyšetruje činnosť ľudského mozgu tým, že sníma na povrchu hlavy elektrické potenciály, ktoré neustále vznikajú mozgovou činnosťou. Je to dôležité pre identifikáciu porúch nervového systému, hlavne mozgu. Vyšetrenie je dôležitým podkladom pre výber liečby a pre prognózy ďalšieho vývoja choroby pacienta. Vyšetrenie je bezbolestné a môžu ho absolvovať aj deti. Ďalšou výhodou tohto vyšetrenia je fakt, že sa pacient nemusí nijako špeciálne naň pripravovať.

 • Sestra: Ďurečeková Iveta

  umiestnenie: 2. poschodie
  tel.: 041 / 5042 311

  Pracovná doba:
  Pondelok – Piatok:
  7:00 – 15:00 hod.