Chirugická ambulancia

  • Chirurgická ambulancia
  • Chirurgická ambulancia
  • Chirurgická ambulancia

    Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme špecializovanú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.
    Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov (ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné). Denne vykonávame drobné operačné zákroky, indikácie a objednanie pacientov na operačné výkony.

  • Personál:
    lekár: MUDr. Jopčík Jozef
    sestra: Šubová Iveta

    tel.: 041 / 5042 110
    e-mail: chirurgia@medcentrum.sk

    Ordinačné hodiny:
    Pondelok – Štvrtok:
    6:30 – 14:30 hod.

Druhy výkonov

  • odstránenie kožných a podkožných patologických útvarov a nádorov (névus, hemangiom, lipom, atherom, keloidné jazvy a iné )
  • chirurgické riešenie zarastajúcich nechtov s plast. úpravou necht. lôžka
  • extrakcie cudzích telies
  • drobné amputančné výkony a plastiky