COVID 19

COVID-19 Očkovanie

Poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. sa stala vakcinačným miestom a ponúka očkovanie proti COVID-19 od 15.3.2021.

Typ vakcíny: AstraZeneca

Termín na očkovanie prvou dávkou pre osoby, ktoré sú zaradené do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR získate objednaním sa na web stránke www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

Osoby bez prístupu na internet môžu využiť infolinku MZ SR 0800 174 174.

Vakcinačné miesto MEDCENTRUM, s.r.o. Žilina sa nachádza v budove polikliniky na prízemí. Po vstupe cez hlavný vchod do budovy budete usmernení pracovníkmi polikliniky.

Očkovanie je len pre objednaných pacientov. Je nutné sa preukázať občianskym preukazom a potvrdením o zaradení do skupiny osôb zaradenej do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR (napr. potvrdenie o zamestnaní, občiansky preukaz, zdravotná dokumentácia a pod.).

Prosíme : Do priestorov vakcinačného miesta vstupujte maximálne 15 minút pred Vašim časovým termínom očkovania !

PRVÉ OČKOVANIE

Dokumenty pred vakcináciou

Pred vakcináciou je potrebné vopred vytlačiť, vypísať a priniesť so sebou tieto dokumenty:

1. Dotazník pre pacienta
2. Poučenie a písomný informovaný súhlas pre pacienta

Antigénový test COVID-19 nerealizujeme vo vakcinačnom centre. Potvrdenie o antigénovom alebo PCR teste pred očkovaním je odporúčané, nie povinné (nie staršie ako 24 hod).
V prípade osôb nevyhnutne vyžadujúcich sprievod je povolený sprievod maximálne jednou osobou.

V prípade otázok o očkovaní alebo neočkovaní vzhľadom na Váš aktuálny zdravotný stav, kontaktujte vášho všeobecného lekára.

ZRUŠENIE TERMÍNU

Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo ho zmeniť, je potrebné kontaktovať infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplniť kontaktný formulár na: www.npz.sk. Je nevyhnutné uviesť dôvod zmeny/zrušenia termínu. Naša poliklinika je len vykonávateľ očkovania.

DRUHÉ OČKOVANIE

Na druhé očkovanie sa neprihlasujte na portále www.korona.gov.sk, systém vám automaticky vygeneruje termín, ktorý vám príde v SMS alebo emailom. Časový rozptyl medzi prvým a druhým očkovaním je stanovený na 10 týždňov. Počkajte na SMS s termínom druhého očkovania.
Na druhé očkovanie si prineste so sebou doklad o absolvovaní prvého očkovania !

Posted in: