Stomatologická amb. č.3

 • Stomatologická ambulancia
 • Stomatologická ambulancia

  Na stomatologickej ambulancii poskytujeme špecializovanú starostlivosť so stomatologickými problémami, vyšetrenia pacientov, určenie Dg. a liečebného postupu, ošetrenia pacienta podľa liečebného plánu, ošetreie akútnych bolestivých stavov, ošetrenie defektov chrupu – protetickými náhradami, zhotovenie intraorálnych a panoramatických RTG snímkov a vykonávame preventívne stomatologické prehliadky.

 • Personál:
  lekár: MDDr. Veselý Petr
  sestra: Bc. Rovňanová Jana

  umiestnenie: 2. poschodie
  tel.: 041 / 5042 301

Druhy výkonov

 • preventívna stomatologická prehliadka
 • endodontické ošetrenie koreňových kanálikov
 • ošetrenie zubného kazu amalgámom alebo fotokompozitnou výplňou
 • odstránenie zubného kameňa
 • počet fisúr zubov
 • zhotovenie protetických náhrad